سلطان علی نایبی

دل نوشته ها... و یافته ها و سایر فعالیت های من ...

زندگی زیباست

زندگی زیباست

زندگی اینجاست...

زندگی یک رؤیاست ..

زندگی عرصه  درگیری من با دنیاست.

گه گداری خوب است،گاهی هم در دعواست.

غم ندارم ،چرا که دل ما چون دریاست.


نایبی 4 مهر ۹۵

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

کانال تلگرام معنویت جهانیکانال تلگرام معنویت جهانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی
شعر در هوای داغ

شعر در هوای داغ

شربتی، در هوای داغ من را بس

و تماشای  گلهای باغ، من را بس

گرچه خورشید ،غروب کرده، ولی

اندرین ظلمت شب، نور چراغ من را بس.


نایبی ۴ ـ۷ـ ۹۵

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

تابستان داغ

یک تابستان و یک هوای گرم دارد می رود به پاییز خیلی امیدوارم.
۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی
سلام بر هستی

سلام بر هستی

سلام بر هستی آن گونه که هست.

سلام بر هستی آن گونه که لبخند می زند


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی

به نام خداوند جان آفرین

به نام خداوند جان .... حکیم سخن در زبان آفرین


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
سلطان علی نایبی